Coaching

L-praktijk.jpg

Nadat je je kind hebt aangemeld zal ik een kennismakingsformulier opsturen via de mail. In dit formulier kom je vragen tegen over je kind, maar ook over je relatie met je kind en de ervaringen van je kind op school. Deze vragen kun je thuis in alle rust beantwoorden. Tijdens een intakegesprek zullen we verder op de antwoorden op deze vragen ingaan. Ook gaan we in dit gesprek op zoek naar de specifieke hulpvraag.

 

Naar aanleiding van deze hulpvraag zullen we de coaching starten. Het coachen betreft soms alleen het kind, soms alleen de ouder(s) en soms ook zowel de ouder(s) als het kind. Dit zal altijd in overleg gaan. Tijdens de sessies zullen we vooral kijken naar hoe er gecommuniceerd wordt. Wanneer er sprake is van gedragsproblemen zal de nadruk erop liggen hoe je door anders te communiceren je minder strijd met je kind hoeft te hebben.

 

Bij faalangstproblematiek zullen we vooral kijken naar welke gedachten zitten in het hoofd van het kind, en welke van deze gedachten zijn hier ook echt van waar. Dus we gaan op zoek naar het antwoord op de vraag, wat zijn je kwaliteiten en hoe kun je deze inzetten. Bij leerproblemen zullen we ons vooral bezighouden met de vraag op welke manier kan de lesstof het beste gecommuniceerd worden, hoe blijft het het beste hangen, hiervoor gebruik ik de kernvisiemethode.

 

En zo zal ik ook bij andere opgroei- en opvoedproblemen samen met de ouder(s) en het kind kijken naar wat er verandert kan worden in de communicatie, en hoe dit ook kan worden toegepast. Om hiermee aan de slag te kunnen gaan, zullen we gebruik maken van verschillende methodes. En ook de creativiteit zal worden aangesproken, want door creatief bezig te zijn kom je meer in verbinding met jezelf.